szkoła równych szans

logo_efs_kapital_ludzki

Projekt „Szkoła równych szans”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IX. Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionie

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.01.2014r. – 30.06.2014r. 

Projekt „Szkoła równych szans” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Towarzystwo „Jan z Kolna”

w Szkole Podstawowej w Lachowie 

Cel projektu: 
Wzrost  jakości edukacyjnej szkoły u 67 uczniów w okresie od I 2014 do VI 2014.
W ramach projektu w szkole organizowane będą następujące zajęcia:
-koło przyrodnicze
-koło matematyczne
-koło polonistyczne
-koło języka angielskiego
-zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
– zajęcia wyrównawcze z matematyki
-zajęcia z pedagogiem
– wycieczki edukacyjne
Udział w Projekcie uczniów jest bezpłatny.

 1. Koszt uczestnictwa w Projekcie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

2.  Do udziału w projekcie uprawnieni są uczniowie klas IV -VI którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2013/2014 i spełniają następujące kryteria ogólne:\r\n

  • Uczeń klasy IV-VI Szkoły Podstawowej w Lachowie

W przypadku uczniów niepełnoletnich – uczniowie wyrażają deklarację swojego udziału w zajęciach, lub ich rodzice/prawni opiekunowie wyrażają akceptację udziału dzieci/podopiecznych w zajęciach, poprzez podpisanie i wypełnienie przez uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów niżej wymienionych dokumentów:\r\n

  • deklaracja uczestnictwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • formularz rekrutacyjny

 

  1. Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem projektu. Regulamin dostępny na stronie szkoły, Towarzystwa „Jan z Kolna”, tablicy ogłoszeń i w sekretariacie szkoły.

Nabór do projektu rozpocznie się od 13 stycznia 2014 r. 

Zgłoszenie udziału w Projekcie odbywać się będzie na podstawie kompletnie uzupełnionej i podpisanej dokumentacji załączonej do ogłoszenia.
Dokumenty rekrutacyjne dostępny w kancelarii Szkoły Podstawowej w Lachowie, na stronie internetowej szkoły www.splachowo.ovh.org i Towarzystwa „Jan z Kolna” www.jan.janzkolna.pl  i\r\n\r\nFormularz rekrutacyjny należy pobrać i  składać w kancelarii szkoły lub u wychowawców klas IV – VI od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, w terminie od 14.01.2014 do 21.01.2014 r.\r\n\r\nFormularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru nie podlegają ocenie.
Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Regulamin projektu

Dokumenty można również pobrać w zakładce „dokumenty do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *