równe szanse dla wszystkich

logo_efs_kapital_ludzki

Towarzystwo „Jan z Kolna” w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Zbójnej realizuje w szkole od 1.10.2013r. projekt „Równe szanse dla wszystkich”. Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach EFS – Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Zakończenie jego realizacji zaplanowano na 31.05.2014r. Duży wkład w przygotowanie i realizację projektu wniosły nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zbójnej – mgr Renata Elżbieta Kurpiewska i mgr Aneta Rabek. Opracowały m.in. programy zajęć, warsztatów i wycieczek edukacyjnych, materiały dydaktyczne oraz prowadzą zajęcia z uczniami.

Celem projektu jest: podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły dla 45 uczniów kl. IV – VI, podwyższenie kompetencji kluczowych, umiejętności i wiadomości z języka polskiego i matematyki, rozwój zdolności i zainteresowań uczniów oraz wzmacnianie wiary w siebie. Uczniowie pracują w niedużych grupach, co znacznie ułatwia rozwijanie kompetencji matematycznych i polonistycznych, wyrównywanie braków oraz utrwalanie wiadomości i umiejętności. Uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozwala na wszechstronny rozwój zdolności i zainteresowań. Ponieważ celem zajęć jest też przygotowanie uczniów do samokształcenia, w związku z tym prowadzący zajęcia są dla uczniów organizatorem ich intelektualnego rozwoju, a podawane wiadomości tworzą trwałą i szeroką podstawę do samodzielności myślowej uczniów. Stosowane metody i techniki pracy angażują uczniów emocjonalnie, budzą motywację i rozwijają aktywność twórczą. Atrakcyjność zajęć i świadomość uczniów co do ich użyteczności pozytywnie wpływają na kształtowanie motywacji do nauki. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też wycieczki zorganizowane w ramach projektu. Ich celem było zarówno pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach. Nie bez znaczenia są też walory turystyczne wyjazdów. Dziesiątego kwietnia odbyła się wycieczka do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, gdzie 28 uczniów obejrzało wystawę stałą, czasową oraz obiekt miesiąca – „Drogę Krzyżową” przedstawioną na wydmuszkach gęsich jaj. Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach etnograficznych – „Źelganoc na Kurpśach”. Każde dziecko samodzielnie wykonało pisankę ozdobioną kolorową wełną i sitowiem. Następnie udano się do Łomży, gdzie w Teatrze Lalki i Aktora uczestnicy projektu obejrzeli sztukę „Rycerz bez konia”, zwiedzili wystawę lalek, zapoznali się z ich budową oraz poznali teatr od kulis. Kolejna wycieczka, w której również brało udział 28 osób, odbyła się 29 kwietnia. Jej celem był Olsztyn. Pierwszym zwiedzanym obiektem było Muzeum Przyrody. Poza obejrzeniem wystawy „Zwierzęta Warmii i Mazur” uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej tematycznie związanej z wystawą. Następnie obejrzano seans w Planetarium, który wywarł na wszystkich olbrzymie wrażenie. Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum Warmii i Mazur, gdzie m.in. uczniowie zapoznali się z eksponatami dotyczącymi Mikołaja Kopernika, dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat ikon, obejrzeli wystawę współczesnej grafiki oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej – „Lepienie z gliny metodą wałeczków”. Efektem zajęć było wiele niezwykle ciekawych glinianych naczynek o niezaprzeczalnych walorach artystycznych. Kolejna wycieczka do Centrum Nauki „Kopernik”, Muzeum Etnograficznego i Zamku Królewskiego w Warszawie została zaplanowana na 29 maja. Wezmą w niej udział wszyscy uczestnicy projektu – 45 osób.

Mamy nadzieję, że dzięki projektowi nastąpi zakładany wzrost: efektywności kształcenia, aspiracji uczniów, poczucia własnej wartości i motywacji do nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *