nauka drogowskazem sukcesu

Ostatni dzień czerwca to jednocześnie finał  realizację projekt „Nauka drogowskazem sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Jego celem było podwyższenie kompetencji kluczowych, umiejętności i wiadomości oraz rozwój zdolności i zainteresowań dla 80 uczniów z klas IV-VI.

Uczniowie rozwijali swoje zdolności oraz doskonalili umiejętności podczas zajęć kół:  przyrodniczego,  matematycznego, polonistycznego,  j. angielskiego i historycznego. Część z nich brała również udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i j. polskiego. Na zakończenie projektu 40 uczniów wyjechało na wycieczkę edukacyjną do Warszawy w trakcie której brali udział w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym oraz samodzielnie wykonywali doświadczenia w Centrum Nauki Kopernik.

Zajęcia były prowadzone w ciekawy i atrakcyjny sposób z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych, dzięki czemu  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie zdobyli nowe wiadomości, doświadczenia i rozwinęli umiejętności.

Kazimierz Korzepprezes Towarzystwa „Jan z Kolna”

logo_efs_kapital_ludzki

Projekt „Nauka drogowskazem sukcesu”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IX. Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionie

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.06.2014 r. 

Projekt „Nauka drogowskazem sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Towarzystwo „Jan z Kolna”

w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie

Cel projektu: 
Wzrost  kompetencji kluczowych, umiejętności i wiadomości oraz rozwój zdolności i zainteresowań u 80 uczniów w okresie od I 2014 do VI 2014.
W ramach projektu w szkole organizowane będą następujące zajęcia:
-koło przyrodnicze
-koło matematyczne
-koło polonistyczne
-koło języka angielskiego
-koło historyczne
-zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
– zajęcia wyrównawcze z matematyki
– wycieczka edukacyjna
Udział w Projekcie uczniów jest bezpłatny.

 1. Koszt uczestnictwa w Projekcie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

2.  Do udziału w projekcie uprawnieni są uczniowie klas IV -VI którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2013/2014 i spełniają następujące kryteria ogólne:

  • Uczeń klasy IV-VI Szkoły Podstawowej n1 2 w Kolnie
  • Ocena z matematyki  i  j. polskiego na zakończenie roku szkolnego 2012/13.
  • Udział w dotychczas prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych.

W przypadku uczniów niepełnoletnich – uczniowie wyrażają deklarację swojego udziału w zajęciach, lub ich rodzice/prawni opiekunowie wyrażają akceptację udziału dzieci/podopiecznych w zajęciach, poprzez podpisanie i wypełnienie przez uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów niżej wymienionych dokumentów:

   • deklaracja uczestnictwa
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   • formularz rekrutacyjny

\r\n

3 Każdy uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem projektu. Regulamin dostępny na stronie szkoły, Towarzystwa „Jan z Kolna”, tablicy ogłoszeń i w sekretariacie szkoły.

Nabór do projektu rozpocznie się od 14 stycznia 2014 r. 

Zgłoszenie udziału w Projekcie odbywać się będzie na podstawie kompletnie uzupełnionej i podpisanej dokumentacji załączonej do ogłoszenia.
Dokumenty rekrutacyjne dostępny w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie, na stronie internetowej szkoły www.sp2kolno.pj99.org i Towarzystwa „Jan z Kolna” www.jan.janzkolna.pl.
Formularz rekrutacyjny należy pobrać i  składać w kancelarii szkoły lub u wychowawców klas IV – VI od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, w terminie od 14.01.2014 do 21.01.2014r.
Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru nie podlegają ocenie.
Dokumenty do pobrania:\r\n

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Regulamin projektu

Dokumenty można również pobrać w zakładce „dokumenty do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *