Kolno w zadaniach

Od 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie realizowany jest projekt „Kolno w zadaniach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE . Realizacja projektu została zaplanowana do końca czerwca 2017 r. Wartość projektu to 87413,75 zł, w tym wkład własny-5000,00 zł. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe u 102 uczniów (50K, 52M) ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolnie w okresie od 1.09.2016 do 30.06.2017 r. .
W ramach projektu uczniowie klas IV-VI maja szansę rozwijać swoje zdolności oraz doskonalić
umiejętności kluczowe w trakcie następujących zajęć:
– zajęcia wyrównawcze z matematyki
– warsztaty gier logiczno-matematycznych,
-koło j. angielskiego,
-koło matematyczne,
– koło informatyczne,
– laboratorium przyrodnicze,
– doradztwo edukacyjno-zawodowe
i wycieczki edukacyjne do Mlekpol w Grajewie, Olsztyna i Warszawy.
Proponowane zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych przy użyciu aktywizujących metod nauczania i prace grupową. Wykorzystywana jest podczas zajęć infrastruktura miejska (laboratorium na oczyszczalni ścieków, baza straży pożarnej, itp.) oraz wiedza historyczna, geograficzna i przyrodnicza dotycząca Kolna. Cieszy fakt, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie mają szansę na zdobycie nowych wiadomości, doświadczeń i rozwijanie umiejętności.
Na zdjęciach:
Zajęcia w stacji uzdatniania wody.
Zajęcia koła matematycznego.
Wycieczka do Olsztyna
Wycieczka do Warszawy
Wyjazd edukacyjny do Mlekpol w Grajewie.

 

Komentarze są wyłączone.